Барилга барих хүсэлтээ онлайнаар өгдөг боллоо

Иргэн, хуулийн этгээд системд нэвтрэн барилга барих хүсэлт болон шаардлагатай баримт бичгүүдийг илгээж, шийдвэрлэлтийн бүх үйл ажиллагааг хянах боломж бүрдлээ.

Системд нэвтрэх

Системийн боломжууд

Барилгын мэдээлэл

Та барилга, байгууламжийн байршил, хүчин чадал, зориулалт, бүтээцийн төрөл гэх мэт мэдээллүүдийг харах боломжтой

Түргэн шуурхай үйлчилгээ

Барилга барих хүсэлтээ цахимаар илгээх болон хянах боломжтой

Батлагдсан хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө

Та хот тосгон, суурин газрын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө харах боломжтой

Инженерийн дэд бүтцийн мэдээлэл

Ус хангамж, Дулаан хангамж, Ариутгах татуурга, Холбоо болон цахилгааны шугам сүлжээний мэдээллийг харах боломжтой

Хот тохижилтын мэдээлэл

Та аймаг сумын тохижилт, ногоон байгууламжийн мэдээллийг харах боломжтой

Нийгмийн дэд бүтцийн мэдээлэл

Та аймаг, сумын ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, эрүүл мэндийн төвийн хүртээмжийн талаарх мэдээллийг харах боломжтой

Цахим системүүд

Monposs
Egazar
Mle
Egazar monitoring
Egazar point

Мэдээ мэдээлэл